Schade melden (eenzijdig/tweezijdig)

Heeft u eenzijdige schade of tweezijdige schade gereden? Met het formulier op deze pagina kunt u dit aan ons doorgeven. Volg het bijbehorende stappenplan hieronder en we zorgen dat u zo snel mogelijk weer van uw Audi kunt genieten.

Stappenplan eenzijdige schade

 • Zorg er allereerst voor dat u veilig staat.
 • Maak als het kan foto's van de schade zodat de plek en grootte van de schade duidelijk zijn. 
 • Rijd gerust door naar uw bestemming als dit kan. Kunt u niet meer met de auto rijden? Bel dan de BerijdersDesk (033) 454 95 55. De BerijdersDesk is bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.30. Buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar de Alarmcentrale.
 • Vul binnen 48 uur het onderstaande schadeformulier in, zodat wij voor u aan de slag kunnen.
 • Na de melding ontvangt u een e-mail van ons schadeteam over de afhandeling. 

Waarborgfonds: Indien de schade veroorzaakt is door een onbekend motorrijtuig, een onverzekerd motorrijtuig of een gestolen motorrijtuig, kan een beroep gedaan worden op het Waarborgfonds Motorverkeer. U kunt dan niet het onderstaande formulier gebruiken. U dient dan schriftelijk een schadeaangifteformulier in te vullen (vergeet hierbij de achterzijde niet). Voor verdere informatie verwijzen wij u naar https://waarborgfonds.vereende.nl/.

Na de melding

Na de melding gaat het Schadeteam van Audi Financial Services voor u aan de slag. Hieronder leest u wat u kunt verwachten:

 • Beoordeling melding: Uw melding wordt bekeken en beoordeeld.
 • Contact: Binnen een aantal dagen ontvangt u een e-mail met verdere instructies voor de afhandeling van de schade. Is het een kleine schade of loopt uw contract binnenkort af? Dan kan het zijn dat de schade niet meer hoeft te worden hersteld.
 • Beoordeling schade: In sommige schadegevallen laten we een schade-expert naar de schade kijken. Als dit het geval is ontvangt u hierover een e-mail.
 • Herstel: We laten u weten waar u de schade het beste kunt laten herstellen. Als het even kan is dit uw vertrouwde Audi dealer. Soms zullen we u vragen naar een door ons geselecteerd herstelbedrijf te gaan.
 • Facturatie: De eigen bijdrage aan de reparatiekosten van de schade (het eigen risico) wordt net als uw maandfactuur digitaal gefactureerd. Dit is het eigen risico per schade (dus niet per jaar of over de hele looptijd). Dit zal maximaal het bedrag zijn dat u aan eigen risico heeft gekozen in uw contract.

Stappenplan tweezijdige schade

 • Zorg voor jullie veiligheid en die van medeweggebruikers. Denk hierbij aan hesjes en de gevarendriehoek. 
 • Maak als het kan foto's zodat de situatie, plek en grootte van de schade duidelijk zijn.
 • Vul met de tegenpartij het blauwe Europees schadeformulier in en onderteken beide het formulier.
 • Als u niet meer verder kunt rijden bel dan de BerijdersDesk op (033) 454 95 55. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.30. Daarbuiten wordt u doorgeschakeld naar de Alarmcentrale.
 • Vul later het Europees schadeformulier verder aan en stuur het op. Hieronder kunt u het formulier uploaden en versturen.
 • Een medewerker van het Schadeteam neemt contact met u op. 

Let op: bij schade, persoonlijk letsel of bij twijfel moet je ook altijd een politierapport laten opmaken. NB: Bij inbraakschade, vernieling en/of vandalisme dient u ook het schadeformulier in te vullen, alsmede aangifte te doen bij de politie.

Na de melding

Na ontvangst van de melding gaat het Schadeteam van Audi Financial Services voor u aan de slag. Dit is wat u kunt verwachten:

 • Beoordeling melding: De schade wordt beoordeeld aan de hand van het formulier dat u hebt ingestuurd.
 • Contact: Binnen een aantal dagen ontvangt u een e-mail met verdere instructies voor de afhandeling van de schade. Is het een kleine schade of loopt uw contract binnenkort af? Dan kan het zijn dat wij het laten herstellen van de schade niet accorderen.

Beoordeling schade:
In sommige schadegevallen laten we toch liever een schade-expert naar de schade(s) kijken. Als dit het geval is ontvangt u hier een e-mail over.

 • Herstel: We laten u weten waar u de schade aan uw auto het beste kunt laten herstellen. Dit kan uw Audi dealer zijn of een door ons geselecteerd herstelbedrijf.
 • Verhaalprocedure: De verzekeringsmaatschappijen gaan met elkaar in gesprek over de aansprakelijkheid en de schadekosten. Dit kan best een tijd duren.
 • Tussentijdse facturatie: De kosten van herstel worden in eerste instantie altijd door ons betaald. Er zijn vervolgens twee situaties mogelijk:
 1. Niet verhaalbaar: Is de schade niet verhaalbaar, dan belasten we de eigen bijdrage aan het schadeherstel door. Dit is maximaal de hoogte van het eigen risico, zoals terug te vinden in uw contract. Facturatie gebeurt via een digitale factuur op de gebruikelijke wijze.
 2. (Mogelijk) wel verhaalbaar: Is de schade mogelijk wél verhaalbaar dan belasten we de eerste 3 maanden niets aan u door. Mocht na 3 maanden de tegenpartij de schuldvraag nog steeds betwisten, zullen we de eigen bijdrage toch aan u doorbelasten. Lukt het ons alsnog de schade te verhalen op de tegenpartij, dan krijgt u uiteraard de eerder doorbelaste eigen bijdrage aan de kosten terug. Facturatie en terug storting gebeurt via de gebruikelijke digitale route.
 • Eindafrekening: Wanneer de verzekeringsmaatschappijen er samen uit zijn ontvangt u de eindafrekening. Als we de schade op de tegenpartij kunnen verhalen wordt de eerder betaalde eigen bijdrage uiteraard terugbetaald.
Terug naar homepage Audi Financial Services
Klantenservice Audi Financial Services
Zoek een Audi dealer
Bezoek Audi.nl