Bekeuring inzien

Op basis van uw kenteken en beschikkingsnummer is het mogelijk om de beschikkingen van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) te raadplegen.

Bezwaar aantekenen

Bent u het met de beschikking niet eens dan kunt u hiertegen beroep aantekenen. In uw beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de opgelegde sanctie. Op de website www.verkeershandhaving.nl vindt u een bezwaartest. Hiermee kunt u een indruk krijgen welke argumenten voor de officier van justitie doorgaans wel of niet aanleiding geven om een beschikking te vernietigen.

U moet bij uw beroepschrift een kopie van de beschikking meesturen en een machtiging van de Leasemaatschappij. Ook moet het beroepschrift zijn voorzien van een dagtekening en uw handtekening. Vermeld verder in uw beroepschrift in ieder geval uw:

  • Naam
  • Voornamen
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Rekeningnummer

Wenst u een mondelinge toelichting te geven op uw beroep? Dan kunt u hierom verzoeken in uw beroepschrift. Vermeld dan ook een telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Uw beroepschrift kunt u zenden naar:

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)

Unit Mulder

Postbus 50000

3500 MJ