Klachtenformulier

We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze klanten. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wanneer u ons dit laat weten, dan kunnen we hier ook iets mee doen. We nemen uw klacht in behandeling en binnen 10 werkdagen kunt u van ons een inhoudelijke reactie verwachten. Hieronder kan u uw klachten over de financiële diensten van Audi Financial Services invullen.

Heeft u een klacht over uw Audi? Neem dan contact op met uw dealer.

Onafhankelijk klachteninstituut

Inschakeling onafhankelijk klachteninstituut bij consumptief krediet en verzekeringen

Als u een consumptief krediet of verzekering bij ons heeft afgesloten kunt u, wanneer u uw klacht niet naar uw tevredenheid oplossen, contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, telefoon 0900 3552248, email: info@kifid.nl, website: www.kifid.nl. Deze mogelijkheid bestaat alleen wanneer u een consumptief krediet of verzekering heeft afgesloten en niet voor overige producten, zoals Private Lease. Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Inschakeling geschillencommissie bij private lease

Wanneer wij uw klacht niet naar tevredenheid oplossen, kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie Private Lease. Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Op www.degeschillencommissie.nl vindt u meer informatie over het indienen. U kunt hier ook een klachtenformulier invullen.
Persoonlijke gegevens